Hokus Fokus – skissförslag

Skissförslag till entrétorg och matsal på grundskola F-6, Södra skolan i Falun.
Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Hokus Fokus” som är en lek med färg och ljus. Färgväxlande cirkulära former komponeras till bilder på anvisade väggytor.
Är den formen röd eller grön?
Vid rörelse i rummet uppstår nya överraskande färger för ögat att ta in. Barnen lockas att spegla sig och interagera med konstverket. Ljus och skugga, barnens aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt ljus- och färgspel.

Modellarbetet har visat att arkitekturen erbjuder stora möjligheter att arbeta med ljus, skugga och reflektioner. Byggnadens geometriska former, akustikpanelens lodräta ribbor och rektangulära skivindelning innebär att kontrasterande runda former fungerar bra. I den ena kompositionen (matsalen) är formerna utspridda och i den andra (trapptorget) mer ihopsamlade. Akustikpanelens utseende (björkfaner) och glans är tänkt att ingå som en viktig del i gestaltningen. Konstverkets material kommer skiftande vara ljusare eller mörkare än akustikpanelen beroende av omgivande ljussituation. Gestaltningen är dynamisk i sitt uttryck. Ena ögonblicket lågmält och diskret för att i nästa stund vara intensivt och kraftfullt. Genom att använda omgivningens ljus uppnås visuell funktion utan att tillföra någon elenergi. På väggen vid trapptorget, till vänster om scenen, samlas formerna för att ge utrymme åt olika aktiviteter vid scenen. Kompositionen fungerar även som riktmärke inom synhåll från olika platser i skolan.

Fotografier från modell 1:25


Entrétorg

Entrétorg

Entrétorg

Matsal

Matsal