Sällskapsfåglar – skissförslag


Förslag på konstnärlig gestaltning till korridor på ny Psykiatribyggnad Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Fågelstreck” (fick senare titeln ”Sällskapsfåglar”). Gestaltningen består av en lång linje, ett streck där några pausfåglar har slagit sig ned. Linjen vandrar fritt och lätt på väggytorna längs våningsplanet. Ibland viker den runt hörn. Den gör lite som den vill. Rättar sig inte efter byggnadens rätlinjighet utan hittar sin egen framkomlighet. Ljus, skugga, olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar skapar levande förändringar. Linjen verkar sammanhållande för hela våningsplanet.Materialprov 1:1 Glas infällt i rostfri metall
Modell 1:50
Modell 1:50
Modell 1:50