Solaris – skissförslag

Skissförslag för konstnärlig gestaltning i parkmiljö (ej förverkligat).

På platsen står ”Solaris” likt ett utropstecken, en vägvisare i tid och rum. En skimrande gestaltning som genererar solreflexer och skuggor i form av visare som pekar åt olika håll. Intressanta färgreflektioner agerar likt ett pågående spel, ett här och nu, beroende på när och var betraktaren befinner sig. Dag och natt, ljus och skugga, naturens skiftningar och människors aktiviteter bildar ett oförutsägbart och ständigt föränderligt ljus- och skuggspel.