Snurrsnurr – skissförslag

Skissförslag för entréhall på grundskolan Härlandatjärnskolan i Göteborg.

Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Snurr‐Snurr” som berikar skolans
entréhall med ett färg‐ och ljusspel. Lekar med olika slags snurror är av gammalt
ursprung och har stor utbredning runt om i vår värld. Snurror av mer gigantiska
dimensioner är jorden, solen, månen och den otaliga mängden större himlakroppar
som finns runtom oss.

På anvisad väggyta placeras två snurrliknande former som har påbörjat en rörelse
som har en benägenhet att aldrig upphöra. Konstverkets material återkastar ljus på
ett färgskiftande sätt beroende av infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel.
Tid och plats är därför avgörande för upplevelsen. När man förflyttar sig i rummet
uppstår nya överraskande färger för ögat att ta in. Barn och vuxna lockas att
interagera med konstverket. Ljus och skugga, naturens skiftningar och människors
aktiviteter påverkar gestaltningens uttryck.

Fotografier från modell 1:25