Solar – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning till entréhall och innergård på högteknologiskt sjukhus. (ej förverkligat)


Gestaltningen ”Solar” binder samman entréhall och innergård med färg och form. Spänstiga cirklar balanserar, singlar, svävar i arkitekturen. De utför något som kan verka omöjligt fast här på sjukhuset blir det möjligt. Gula nyanser som påminner om solen tillför värme och ljus.

  • Solar [sola´r] är något som har med solen, solens ljus, solens värme och livgivande kraft att göra

Modellarbetet har visat att arkitekturen domineras av räta linjer, spetsiga former, rektanglar, lodräta linjemönster. Installationer är synliga genom undertaket i sträckmetall. För vår orientering finns anvisningar, symboler, textskyltar och digitala skärmar. Sammanfattningsvis en visuellt informationsrik miljö. De båda platserna mår bra av runda formelement. Mjuka former som cirkeln och ellipsen behövs som kontrast till det kantiga, hårda och räta. Vid rörelse, när betraktningsvinkeln ändras, blir cirklar till ellipser och streck. Den här dynamiska effekten tillsammans med de tydliga formerna gör att konstverket kan göra sig gällande i båda miljöerna.

Fotografier från modell 1:25 och 1:50