Dagdrömmar – skissförslag

Förslag på konstnärlig gestaltning till grundskola. (Ej förverkligat)

Gestaltningen är tänkt att berika skolans entréhall med ett färg- och ljusspel. Fantasi och drömmar är viktiga för oss människor. En dagdröm är ett avslappnat tillstånd med ett spontant flöde av inre bilder. En dagdrömmare försjunker i en inre verklighet med det önskeuppfyllande eller den problemlösning och självreflexion som dagdrömmens scenario erbjuder. Konstverket består av färgglada transparenta former som balanserar på ett fritt och lätt sätt i luftrummet.

Modellarbetet har visat att arkitekturen erbjuder intressanta möjligheter att arbeta med ljus, skugga och färgreflektioner. Det stora rummet har en generös takhöjd med ett dominerande sluttande tak. Det rutindelade taket, väggpartier med tydliga fönster, den blå gradängen, trappor, dörrar och elevskåp präglas av kantighet. Ljussituationen kommer förändras under skoldagen. Årstider och väder påverkar dagsljuset. Angränsande klassrum kommer att tändas och släckas. Ljuset från takarmaturerna kommer att variera i styrka.

Barn och vuxna kommer att röra sig fram och tillbaka i entrérummet. Gå upp och ner i trapporna. Ta en paus, sätta sig ner på gradängen, prata, tänka, reflektera och kanske dagdrömma en stund.

Fotografier från modell 1:25