Skimmer – skissförslag


Skissförslag till konstnärlig gestaltning på nybyggd gavel, Folkungaskolan i Linköping.

Konstverket består av sju lodräta linjer med dichroicglas som återkastar ljus i olika färger beroende på infallande ljusstrålning och betraktningsvinkel. Dag och natt, ljus och skugga, väder och olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar påverkar hur konstverket kommer att upplevas. Gestaltningen utgår ifrån fasadens öst/västliga riktning som sammanfaller med solens upp- och nedgång. Kyrkogården i direkt anslutning till platsen kräver ett visst mått av anpassning av uttrycket.

Fotografier från modell 1:50.