Lux Ipomea – skissförslag


Skissförslag för konstnärlig gestaltning av portik och tvärbalk, H-Huset, Universitetssjukhuset i Örebro.

Skissarbetet har resulterat i gestaltningen ”Lux Ipomea” som är ett försök att tillföra ett måleriskt uttryck i portiken. Det är en lek med färgblandningar, transparens och överlappningar. Olika färger komponeras till färgremsor som löper längs med balkens vertikala ytor. Materialet är laminerat säkerhetsglas i olika kulörer. Glasets yta reflekterar omgivningen. Ljus och skugga, väder och olika ljusförhållanden och betraktningsvinklar påverkar hur konstverket kommer att upplevas. Balkens södra sida har temat blå/grön/lila och den norra gul/röd/rosa. Tanken är att den röda sidan ska signalera aktivitet när man kommer in till sjukhusområdet och den blåa vara mer lugn och kontemplativ när man lämnar området.

– Lux – ett allmänt uttryck för ljus

– Ipomea – en blomma för dagen. Arten finns i över 500 färgställningar. En
vacker klätterväxt som blommar rikligt med blommor som håller en dag och sedan lämnar plats för nya. Blomman öppnar sig inte i skugga utan kräver ljus.

Juryns motivering:
”Fredrik Vestergårds konstverk i skissförslaget Lux Ipomea utnyttjar byggnadskonstruktionens förutsättningar på ett genialiskt sätt. Lamelltaket införlivas som en del av gestaltningen och den tvärgående balken i portikens undertak tillförs ett måleriskt uttryck som lyfter miljön och skapar en positiv och välkomnande känsla. Konstverket bidrar till ett lugn i en komplex trafikmiljö och ger samtidigt ett mervärde för de som passerar förbi.”

Nedan fotografier från modell 1:50.